Viljestyrka  Att desperat fly från sina problem ger upphov till fler rädslor. När vi under vår färd genom livet låter oss övermannas av oönskade känslor drabbas vårt mentala tillstånd av långsiktiga konsekvenser. Även när livet känns outhärdligt måste vi bevara vår viljestyrka och använda vår kraft för att triumfera över det som vi fruktar. - Hamon

Viljestyrka

Att desperat fly från sina problem ger upphov till fler rädslor. När vi under vår färd genom livet låter oss övermannas av oönskade känslor drabbas vårt mentala tillstånd av långsiktiga konsekvenser. Även när livet känns outhärdligt måste vi bevara vår viljestyrka och använda vår kraft för att triumfera över det som vi fruktar.

- Hamon

Ledargestalt  Att vara ledargestalt är mer krävande än man kan föreställa sig. Ledaren befinner sig allt som oftast i kommunikativa situationer där han genomgår stress och möts av svårigheter. Att finna ett ändamålsenligt förhållningssätt i rollen kräver en lösningsorienterad inställning. Frågan är hur man på bästa sätt kan leda sig själv genom att leda andra? En ledare bör lyfta sina medarbetare. För att slippa tynga sina egna axlar är en viktig beståndsdel att individerna i gruppen är med i processen så att det uppnådda resultatet grundas på likvärdiga ansträngningar. Ledarens roll kan liknas vid en kapten som har det yttersta ansvaret för navigering. Han måste ha god insyn i väderleksrapporter och även vara vaksam ifall skeppet möts av höga vågor och stormiga vindar. Kaptenen är säkerhetsansvarig, han delegerar och fattar svåra beslut. Hur många revor seglen än får är han sista man att överge sitt sjunkande skepp. För att en grupp ska nå sin destination är det därför av betydelse att medlemmarna gör en bestående ansträngning samtidigt som de förlitar sig på att ledaren ska styra dem mot rätt färdriktning. - Hamon

Ledargestalt

Att vara ledargestalt är mer krävande än man kan föreställa sig. Ledaren befinner sig allt som oftast i kommunikativa situationer där han genomgår stress och möts av svårigheter. Att finna ett ändamålsenligt förhållningssätt i rollen kräver en lösningsorienterad inställning. Frågan är hur man på bästa sätt kan leda sig själv genom att leda andra? En ledare bör lyfta sina medarbetare. För att slippa tynga sina egna axlar är en viktig beståndsdel att individerna i gruppen är med i processen så att det uppnådda resultatet grundas på likvärdiga ansträngningar. Ledarens roll kan liknas vid en kapten som har det yttersta ansvaret för navigering. Han måste ha god insyn i väderleksrapporter och även vara vaksam ifall skeppet möts av höga vågor och stormiga vindar. Kaptenen är säkerhetsansvarig, han delegerar och fattar svåra beslut. Hur många revor seglen än får är han sista man att överge sitt sjunkande skepp. För att en grupp ska nå sin destination är det därför av betydelse att medlemmarna gör en bestående ansträngning samtidigt som de förlitar sig på att ledaren ska styra dem mot rätt färdriktning.

- Hamon

Uthållighet  Livet är många gånger som ett maratonlopp. Du har människorna som likt löparna vid startlinjen börjar springa det snabbaste de kan för att få en etappseger. När löpningen blir längre och intensivare förmår de inte hålla uppe tempot. Sen har du löparen som inleder med ett jämnt tempo och blir därför inte trött. Den personen orkar därmed mer. När de andra löparna drabbas av mjölksyra,  får han extra energi att slutföra loppet på ett ihärdigt sätt. Livet handlar inte alltid om den som är snabbast vid dess början utan snarare om vem som är mest uthållig till slutet. Något värt att minnas är att med tålamod kan vilket mål som helst uppnås inom sinom tid. - Hamon

Uthållighet

Livet är många gånger som ett maratonlopp. Du har människorna som likt löparna vid startlinjen börjar springa det snabbaste de kan för att få en etappseger. När löpningen blir längre och intensivare förmår de inte hålla uppe tempot. Sen har du löparen som inleder med ett jämnt tempo och blir därför inte trött. Den personen orkar därmed mer. När de andra löparna drabbas av mjölksyra,  får han extra energi att slutföra loppet på ett ihärdigt sätt. Livet handlar inte alltid om den som är snabbast vid dess början utan snarare om vem som är mest uthållig till slutet. Något värt att minnas är att med tålamod kan vilket mål som helst uppnås inom sinom tid.

- Hamon

 
Potentialen finns inom dig  Det går inte att veta vad man är förmögen till att göra så länge man inte anstränger sig till det yttersta. Skjut inte upp det som ska göras idag tills imorgon. Leta inte efter ursäkter och undervärdera inte din förmåga. Potentialen finns där inom dig. Allt du behöver göra är att ta fram den och agera med handlingens kraft! - Hamon

Potentialen finns inom dig

Det går inte att veta vad man är förmögen till att göra så länge man inte anstränger sig till det yttersta. Skjut inte upp det som ska göras idag tills imorgon. Leta inte efter ursäkter och undervärdera inte din förmåga. Potentialen finns där inom dig. Allt du behöver göra är att ta fram den och agera med handlingens kraft!

- Hamon

Självkännedom  Orsaken till de flesta samhällsförankrade problemen har sin grund i att människan vill uppnå en förändring, och i denna process glömmer ofta strävan efter att initialt börja lära känna sitt inre. Lär känna dig själv innan du börjar utforska världen! - Hamon

Självkännedom

Orsaken till de flesta samhällsförankrade problemen har sin grund i att människan vill uppnå en förändring, och i denna process glömmer ofta strävan efter att initialt börja lära känna sitt inre. Lär känna dig själv innan du börjar utforska världen!

- Hamon

Gladiator  Livets kamp är likt ett gladiatorspel på Colosseum där du är gladiatorn. Efter att du gjort entré och efter att dörrarna till arenan stängts - är du helt ensam. Oavsett vad som väntar så har du endast dig själv att räkna med. Ingen annan kommer att finnas till hands för att inge styrka. Ingen annan kommer att strida din strid och ingen annan kommer heller att hjälpa dig upp när du skrapar botten. Om människor skjuter pilar mot din akilleshäl måste du förbli osårbar. Om ett lejon anfaller dig måste du överlista dess styrka. Om döden har som avsikt att väcka fruktan måste du överkomma dina inre rädslor. En gladiator som redan förlorat allt, hyser aldrig någon oro inför det som ska komma. Hur kan någon som genomgått det värsta bara kapitulera? Hur kan någon som överlevt hundra strider bara slå till reträtt? Du är en gladiator och en gladiator ger inte upp - inte ens om han måste offra sitt liv. - Hamon

Gladiator

Livets kamp är likt ett gladiatorspel på Colosseum där du är gladiatorn. Efter att du gjort entré och efter att dörrarna till arenan stängts - är du helt ensam. Oavsett vad som väntar så har du endast dig själv att räkna med. Ingen annan kommer att finnas till hands för att inge styrka. Ingen annan kommer att strida din strid och ingen annan kommer heller att hjälpa dig upp när du skrapar botten. Om människor skjuter pilar mot din akilleshäl måste du förbli osårbar. Om ett lejon anfaller dig måste du överlista dess styrka. Om döden har som avsikt att väcka fruktan måste du överkomma dina inre rädslor. En gladiator som redan förlorat allt, hyser aldrig någon oro inför det som ska komma. Hur kan någon som genomgått det värsta bara kapitulera? Hur kan någon som överlevt hundra strider bara slå till reträtt? Du är en gladiator och en gladiator ger inte upp - inte ens om han måste offra sitt liv.

- Hamon

Ett rytande lejon  Andra säger att du inte har potentialen till att göra det du alltid varit lämpad för. Andra säger att dina drömmar inte är verkliga eftersom de aldrig kunnat beskåda dem. Sluta leva upp till andras förväntningar och sluta hänvisa till vad de säger. Om du vet vad du är kapabel till så kommer inte någons kritiska åsikter att spela någon roll. De som avvisar din framgång är samma människor som ännu inte konfronterat sig själva. Deras sätt att undfly sina rädslor är genom att kritisera andra som kämpar för att lyckas. Deras välmående ligger i andra människors misslyckanden. Låt dig inte drabbas av en sådan miserabel omgivning. Lev utan fruktan! Oavsett hur mycket mothugg du möter. Oavsett hur många svårigheter som väntar runt hörnet så är din vilja skapad för att klara av allt som anses som otänkbart. Döda inte dina drömmar genom att hysa rädsla. Var ett rytande lejon. Se framtiden i ögonen tills du inte längre fruktar döden! - Hamon

Ett rytande lejon

Andra säger att du inte har potentialen till att göra det du alltid varit lämpad för. Andra säger att dina drömmar inte är verkliga eftersom de aldrig kunnat beskåda dem. Sluta leva upp till andras förväntningar och sluta hänvisa till vad de säger. Om du vet vad du är kapabel till så kommer inte någons kritiska åsikter att spela någon roll. De som avvisar din framgång är samma människor som ännu inte konfronterat sig själva. Deras sätt att undfly sina rädslor är genom att kritisera andra som kämpar för att lyckas. Deras välmående ligger i andra människors misslyckanden. Låt dig inte drabbas av en sådan miserabel omgivning. Lev utan fruktan! Oavsett hur mycket mothugg du möter. Oavsett hur många svårigheter som väntar runt hörnet så är din vilja skapad för att klara av allt som anses som otänkbart. Döda inte dina drömmar genom att hysa rädsla. Var ett rytande lejon. Se framtiden i ögonen tills du inte längre fruktar döden!

- Hamon

Skjuta upp sina beslut  När vissa människor blir tillfrågade när de ska börja lära känna sig själva svarar de " imorgon". De skjuter upp sitt liv och alla sina beslut till morgondagen. Tills den dagen då de ligger på sin dödsbädd. Då blir de ångerfulla och önskar att de hade svarat "idag" och inte "imorgon". Men då är det redan försent! - Hamon

Skjuta upp sina beslut

När vissa människor blir tillfrågade när de ska börja lära känna sig själva svarar de " imorgon". De skjuter upp sitt liv och alla sina beslut till morgondagen. Tills den dagen då de ligger på sin dödsbädd. Då blir de ångerfulla och önskar att de hade svarat "idag" och inte "imorgon". Men då är det redan försent!

- Hamon

Mot alla odds  Ta saken i egna händer. Överlåt inte ditt arbete i andra människors händer om du ser att de bara fördriver din tid. Även om det tar den dubbla tiden att göra det arbete som de egentligen skulle utföra, så kommer detta i slutändan att vara värt.  Fortsätt att lägga kol i elden även när de som förväntades att göra det inte gjorde något. Var självständig och tro på din inre vilja!  Du har förmågan att klara av allt, även om oddsen inte är på din sida! - Hamon

Mot alla odds

Ta saken i egna händer. Överlåt inte ditt arbete i andra människors händer om du ser att de bara fördriver din tid. Även om det tar den dubbla tiden att göra det arbete som de egentligen skulle utföra, så kommer detta i slutändan att vara värt.  Fortsätt att lägga kol i elden även när de som förväntades att göra det inte gjorde något. Var självständig och tro på din inre vilja!  Du har förmågan att klara av allt, även om oddsen inte är på din sida!

- Hamon