20160724_124827.jpg
20160724_124827.jpg

Föreläsningar & Workshops


SCROLL DOWN

Föreläsningar & Workshops


olika förslag

Förslagen kan skräddarsys efter era behov. Här nedan kan ni se ett urval av de föreläsningar & workshops som erbjuds

syrian-child-war-800x373.jpg

I krigets fotspår

I  krigets fotspår är en djup och berörande föreläsning som väcker många starka känslor. Med inslag av poesi, rap och musik tar den poetiske artisten och föreläsaren Hamon Sahebi åskådarna med på en personlig resa. En resa om en sexåring som färdas från Iran och kommer till landet Sverige som han inte vet var det ligger på kartan.

I krigets fotspår  speglar samhälleliga ämnen som: utanförskap, ensamhet och kamp.  För att förstå processen med vad en flykting genomgår bör vi ta del av personens livskapitel och höra vad han har att berätta till oss. Först då kan vi veta vilka behov och resurser personen behöver för att vidareutvecklas. Syftet med föreläsningen är att medvetandegöra vad flyktingar kan gå igenom när de kommer till ett nytt land.

"I krigets fotspår" kan framföras på bibliotek, skolor, inom HVB-verksamhet och på olika mångkulturella arrangemang. Föreläsningen riktar sig både till unga och vuxna.

14380075_1301878536575125_7967832934971949677_o.jpg

HImlen är inte gränsen

Himlen är inte gränsen är en motiverande föreläsning om att finna sina egna resurser. Vad krävs som individ för att man ska gå framåt likt ett tåg utan backväxel och broms? Många gånger vill vi uppnå en förändring utan att rannsaka oss själva. Hur vidgar jag min horisontförståelse? Hur strävar jag framåt med en positiv anda? 

Här lyfts vikten av självkännedom och varför det är av betydelse att uppmärksamma sin egen identitet innan man interagerar med andra människor. Föreläsningen betonar även betydelsen av att finna alternativa handlingsstrategier för att kunna bearbeta negativa självbilder och motiverar individen att se sin egen potential för att kunna ha ett positivt framåttänk.

Himlen är inte gränsen riktar sig till unga och vuxna men vänder sig även till ledargestalter som vill få en djupare inblick i hur betydelsefullt det är med självreflektion.

HAmish.jpg

RAP-WORKSHOP MED HAMISH

Hamish har som rappare mer än 20 års erfarenhet av uttrycksformen Rap. I workshopen får man inblick i grunderna i textförfattarskap och lär sig att skriva egna poetiska texter.

I dagens rap-musik finns det många negativa budskap. Avsikten med workshopen är inte endast att ungdomarna ska lära sig grunderna i rap men även att de ska få djupare förståelse i hur man kan använda språket på ett konstruktivt sätt. Workshopen avslutas med en klassisk Cypher, där samtliga deltagare bildar ring och får visa upp det som de har åstadkommit tillsammans.

Skrivandets inverkan har visat sig vara positiv  för individens hälsa och välmående.  I processen av att ha möjligheten till att uttrycka sig och få vara kreativ tillsammans, uppstår känslan av samhörighet.  

Hamish har god erfarenhet av att skapa mångfaldiga plattformar där ungdomar kan interagera med varandra. I den här workshopen får man möjlighet till att bidra till sin egen språkutveckling genom att göra sig förstådd med Rap som uttrycksform.